pozovi nas

Putovanje kupca, mapiranje

Wiki kategorija

Putovanje kupca ka boljoj budućnosti uz pomoć vašeg brenda

Šta je putovanje kupca?

„Putovanje kupca“ predstavlja kompletno iskustvo koje vaš klijent doživljava u komunikaciji sa vašim brendom.

Sastoji se iz sklopa emocija koje se javljaju kod kupca od momenta kada prvi put vidi vaš proizvod/uslugu do momenta njegove kupovine i korišćenja.

Mi smo uspeli da izdvojimo najbitnije okidače koji pokreću emociju kod kupca i usmeravaju ga ka odredjenoj akciji (kupovina, deljenje sadržaja, kontakt, itd).

Ove "okidače" koristimo u kreiranju „Osnovne mape putovanja kupca„

Strategijom „Putovanje kupca“ kod korisnika (posetilac sajta) stvaramo wow efekat i želju za proizvodom sa ciljem da od običnog posmatrača stvorimo vašeg klijenta.


Kako smo izdvojili osnovne emocionalne okidače?

Deset godina prikupljamo podatke o kretanju korisnika web sajtova naših partnera, beležimo najbitnije marketing elemente na web stranicama koji proizvode emociju kod posmatrača i usmeravaju ih na neku akciju. Elemente koji su „okinuli“ neku emociju sortiramo po grupama i definišemo glavne emocionalne okidače koji za rezultat imaju stvaranje akcije.

Izdvojili smo glavne emocionalne okidače koji su se ponavljali u svakoj „Mapi putovanje kupca“ koju smo kreirali za naše pratnere. I to na osnovu: praćenja ponašanja korisnika na web sajtu, direktnom komunikacijom sa korisnicima proizvoda/usluga ili razgovorom sa "product managmentom" unutar tih kompanija.

Glavni emocionalni okidači:

 • Skretanje pažnje
 • Identifikovanje posmatrača
 • Prezentovanje bolnih tačaka
 • Adresiranje sumnje
 • Rešenje problema
 • Vizija bolje budućnosti

Kako mi kreiramo mapu putovanja kupca?

Kreiramo osnovnu mapu putovanja u kojoj koristimo osnovne emocionalne okidače. Okidače rasporedjujemo po različitim fazama prodajnog levka. Pratimo ponašanje korisnika sajta i dopunjujemo mapu putovanja kupca.

Primer osnovne mape putovanja kupca, koju mesecima dopunjujemo na osnovu prikupljenih informacija iz prodajnog levka ili istraživanjem tržišta.

Izrada web sajt sa strategijom prodajnog levka pretvara posmatrača u lojalnog klijenta i obezbeđuje vam veći broj kontakta.
 • Akcija
  Korišćenje osnovnih emocionalnih okidača u okviru prodajnog levka web sajta koji izazivaju odredjenu akciju kod korisnika (posmatrača).
 • Razmišljanje
  O čemu razmišlja vaš klijent dok prolazi kroz prodajni levak. Kako reaguje na različite emocionalne pokretače.
 • Osećaj
  Koje emocije se javljaju kod vašeg klijenta dok istražuje vaš brend i kompletan web sajt.
 • Mogućnosti
  Gde sve postoje mogućnosti unapredjenja, gde se javljaju problemi u putovanju, šta se možemo promeniti i obezbediti klijentu bolje korisničko iskustvo.

Različitim digitalnim kanalima prikupljamo informacije i konstantno dopunjujemo mapu. Možemo i sami koristiti vaš proizvod da bi shvatili njegove benefite a možemo i razgovarati sa vašim kupcima. Naš cilj je da Vam kreiramo kompletnu mapu putovanja kupca sa kojom ćete poboljšati prodaju proizvoda/usluge kao i sam proizvod. A nama pomaže u kreiranju prodajnog levka na web sajtu sa ciljem da konvertuje posmatrača u vašeg klijenta.

 

Šta omogućava mapa putovanja kupca?

 • Veći UX web sajta (korisničko iskustvo)
 • Kreiranje Wow efekta kod kupca.
 • Veću konverzija web sajta.
 • Veću prodaju.
 • Veće zadovoljstvo korisnika proizvoda/usluge.
 • Mogućnost razvoja proizvoda/usluge.

 


Kreiranje mape putovanja kupca je dugotrajan posao, ali predstavlja najbolji mogući način da identifikujete emocije vaših klijenata koji dovode do krajnje kupovine. A kupovina i jeste prenos emocije od kupca ka potrošaču.Primer jedne mape koja se redovno ažurira:

Izrada web sajt sa strategijom prodajnog levka pretvara posmatrača u lojalnog klijenta i obezbeđuje vam veći broj kontakta.

 

Podeli ovu stranicu jednim klikom


Wikipedia znanja

Klikni za povratak na Wikipediju znanja: wikipedia

AGENCIJA ZA
DIGITALNI MARKETING

deset godina internacionalnog iskustva

 • Vodili smo internacionalne kampanje na više od 8 jezika.
 • Na različita oglašavanja naših partnera smo potrošili milion dolara i znamo šta funkcioniše.
 • Našim strategijama smo učestvovali u razvoju mnogih biznisa.
 • Kreirali smo Win-Win model na osnovu našeg iskustva, uz pomoć kojeg možemo stvoriti kupca od običnog posmatrača.
 • Gajimo transparentno poslovanje bez skrivenih troškova.
 • Besplatno savetujemo početnike u njihovom digitalnom nastupu.